יום: 19 באפריל 2018

FILTHY FIFTY

19.04.18 יום ה' יום העצמאות


חימום: פעמיים
20 סקווטים
20 הנפות KB
10 שכיבות סמיכה

אימון
יום העצמאות

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
FILTHY 70
70 / 35 קפיצות קופסה / גלגל
70 / 35 מתח בקפיצה / משיכות טבעת
70 / 35 הנפות KB
70 / 35 לנג'ים
70 / 35 ABMAT
70 / 35 פושפרס KB
70 / 35 כדור קיר
35 פולקום
70 / 35 קפיצות חבל

*ניתן לעשות שני סבבים של 35

FIGHT GONE BAD

18.04.18 יום ד'

חימום: פעמיים
30 ABMAT
20 הנפות KB
10 ט'רסטרים עם 2XKB

יסוד
PUSHPRESS

כוח
BACKSQUAT 5-5-3-3
חצי דקה סמיכה קדמית בין לבין

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
FIGHT GONE BAD
"מצורק במריבה"
שלוש פעמים:
דקה כדור קיר
דקה סומו דדליפט הייפול BB
דקה קפיצות קופסה
דקה פושפרס BB
דקה משיכות טבעת/מתח
דקה מנוחה

*כל סבב רושמים סה"כ חזרות