יום: 30 באפריל 2018

Training

30.04.18 יום ב'

חימום: פעמיים
10 סומו דדליפט KB
20 הנפות KB
30 ABMAT

יסוד
דיפים אחוריים בטבעות
ישיבת L

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
פעמיים
8 לנג'ים + KB
8 משיכות טבעת/ מתח
16 קפיצות קופסה
80 ק. חבל/ 60 קפיצות כוכב
8 דיפים אחוריים
8 הרמת רגליים בשכיבה
16 הנפות KB
24 ABMAT
8 גובלט סקווט
8 בקסקווט שק כוח
16 כדור קיר
24 סומו דדליפט הייפול KB

תרגולת 2 WOD – טבטה סטטית
צ'קאוט
ישיבת L בטבעות / קופסאות/ פרלטים
סקווט עמוק