יום: 2 במאי 2018

Training

02.05.18 יום ד'

חימום: פעמיים
20 הנפות KB
10 שניות עמידת ידיים / על קיר
10 רלמ"מ

יסוד
BEAR COMPLEX

כוח
כל דקה על הדקה למשך 8 ד'
דקה 10 שכיבות סמיכה
דקה 10 משיכות טבעת אופקיות

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
400 מ' ריצה
10 קומפלקס דוב
5 מתח

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
10-20-30-40
קפיצות חבל
ABMAT

Training

01.05.18

חימום: פעמיים
200 מ' ריצה
20 הנפות KB
2 הליכת דוב

יסוד
פושפרס 2XKB

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
חזרות 3-6-9-15
קפיצות קופסה
מתח בקפיצה
הנפות KB
לנג'ים בהליכה
ABMAT
פושפרס 2XKB
כדור קיר
1/3 פולקום (1-2-3-15)
100 מ' ריצה בסוף כל סבב

תרגולת 2 WOD – צ'קאוט
טבטה
הרמת רגליים
סמיכה צידית