יום: 4 במאי 2018

Training

05.05.18 מוצ"ש

חימום: פעם אחת
30 סקווט
5 נדנודי קשת
15 ישיבות V
20 כדור קיר

יסוד
קימה טורקית TURKISH GETUP

כוח
CLEAN & JERK 3-3-3-3-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
בשימוש KB / DB אחד
10 מתח עם משקל
20 לנג'ים עיליים בכל יד
10 מתח עם משקל
30 סנצ'ים מתחלפים
10 מתח עם משקל
10 סקווטים עיליים בכל יד
10 מתח עם משקל
5 קימות טורקיות בכל יד
10 מתח עם משקל

*התאמות למתח עם משקל:
מתח סטריקט
משיכות טבעת אופקיות על קופסה
משיכות טבעת רגילות