יום: 7 במאי 2018

Training

07.05.18 יום ב'

חימום: פעם אחת
30 סקווט
10 סופרמן
10 פולקום
20 הנפות KB רוסיות

יסוד
דדליפט KB

תרגולת 1 WOD – למירב חזרות
12 ד'
30 ק. חבל / 20 כוכב
20 עליות קופסה
10 דדליפט KB כבד
20 לנג'ים
30 ABMAT

תרגולת 2 WOD – טבטות
כל אחד טבטה בפני עצמה
ניתן לשנות את הסדר
סקווטים
כדור קיר
הנפות KB