יום: 23 במאי 2018

Training

18.05.23 יום ד'

חימום: פעם אחת
20 הנפות KB
30 ק. חבל כפולות / 60 רגילות
מוביליטי מקל
ברגנר

יסוד
סקווט עילי

כוח
BACKSQUAT 5-5-5-3
דקה סמיכה צידית בין לבין

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
למשך 15 ד'
2 מקבילים טבעות / קופסה / אחורי צמיג
5 מתח / מתח עליון / משיכות טבעת אופקיות
10 סקווט עילי / אחורי
5 רלמ"מ / 15 ABMAT

תרגולת 2 WOD – טבטה
אופניים
טיפוס הרים