יום: 28 במאי 2018

Training

28.05.18 יום ב'

חימום: פעמיים
ריצת מדרגות
20 פטיש
16 לנג'ים

יסוד
מתח טבעות בישיבה
RUSSIAN TWIST

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
15 ד' למרב חזרות
5 פולקום
10 קפיצות קופסה / עליות קופסה
15 משיכות טבעת/ 5 מתח
20 ABMAT
25 הנפות KB
30 שניות סמיכה קדמית (כל 10 שניות נחשב לחזרה)

תרגולת 2 WOD – סאלי
סמיכה קדמית למצב 2
סקווט

תרגולת 3 WOD – טבטה
RUSSIAN TWIST
סמיכה צידית