יום: 30 במאי 2018

BADGERHERO

30.05.18 יום ד'

חימום: פעם אחת
30 הנפות KB
30 ק. חבל כפולות / 60 רגילות
30 סקווט

יסוד
SQUAT CLEAN

כוח
BENCHPRESS 5-5-5-3
20 שניות ישיבת L בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
BADGER (בשינוי)
ארבע חזרות
15 סקווט קלין
15 משיכות טבעת / 10 מתח / 5 לחזה
ריצה 400 מ'

תרגולת 2 WOD – טבטה
מגבי רצפה