יום: 4 ביוני 2018

Training

04.06.18 יום ב'

חימום: פעמיים
15 קפיצות קופסה / גלגל
דקה סמיכה קדמית
גילגולי סופרמן לחלול
15 הנפות KB

יסוד
דדליפט KB
טיפוס הרים / אופניים

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
ריצת 50 מ'
15 דדליפט KB כבד
ריצת 50 מ'
15 הנפות KB
ריצת 50 מ'
15 פולקום
ריצת 50 מ'
15 הנפות KB רוסי כבד
ריצת 50 מ'
15 רלמ"מ / ABMAT + WB

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
5 מתח / 15 משיכות טבעת
10 טיפוס הרים
15 אופניים