יום: 5 ביוני 2018

Training

05.06.18 יום ג'

חימום: פעמיים
30 ABMAT
40 פטיש (20 בכל יד)
400 מ' ריצה

יסוד
רלמ"מ

כוח
כל דקה על הדקה 8 ד'
1. 2 פוזישן קלין
2. 4 רלמ"מ / בשכיבה

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
חגיגת טבטות:
טבטה מתח / בקפיצה
טבטה שכיבות סמיכה
טבטה ABMAT
טבטה סקווטים

תרגולת 2 WOD – צ'קאוט
מוט בלבד
15 סקווט עילי
15 פאור סנצ'

פוזישן קלין

שלבים ברלמ"מ