יום: 6 ביוני 2018

KELLY

06.06.18 יום ד'

חימום: פעמיים
60 ק. חבל
15 הנפות KB
30 ABMAT

יסוד
FRONTSQUAT -> WALLBALL

כוח
FRONTSQUAT 5-5-3-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן (KELLY)
שלוש פעמים
400 מ' ריצה
30 קפיצות קופסה
30 כדור קיר

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
7 ד'
10 רלמ"מ / הרמות רגליים בשכיבה
20 הנפות KB