יום: 10 ביוני 2018

Training

10.06.18 יום א'

חימום: פעמיים
חצי דקה סמיכה צידית כל צד
15 KB סנצ' בכל יד
30 ABMAT

יסוד
ברכיים למרפקים

כוח
BACKSQUAT 5-5-5-3
L PULLUP 5-5-5-5
בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
9-15-21
כדור קיר
שליש דיפים / דיפים אחוריים מלאים
שכיבות סמיכה / ברכיים
שליש ברכיים למרפקים / 90 מעלות מלא

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
3-9-21-9-3
הנפות KB רוסי
פולקום מעל KB