יום: 11 ביוני 2018

Training

11.06.18 יום ב'

חימום: פעמיים
15 קפיצות קופסה / גלגל
דקה סמיכה קדמית
חצי דקה סמיכה צידית
30 הנפות KB

יסוד
לנג'ים + 2XKB
סקווטים

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
9-15-21
שליש שכיבות סמיכה / ברכיים מלא
ABMAT
שליש סקווט קדמי 2XKB
כדור קיר
שליש לנג'ים + 2XKB

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
שלוש חזרות
5-10-15 ישיבות V
30 סקווטים מלאים
15-10-5 הנפות KB

תרגולת 3 WOD – סאלי
T PUSHUPS