יום: 21 ביוני 2018

Training

22.06.18 יום ו'

חימום: פעמיים
10 קפיצות קופסה
15 חתירות KB על קופסה בכל יד
30 ABMAT

יסוד
קימה טורקית
TURKISH SITUP

כוח
BENCHPRESS 5-5-5-3-3
2 קימות טורקיות מלאות בין לבין
אחת בכל יד

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
15 ד'
10 סנצ' KB (ביד אחד בלבד)
5 פולקום
5 רלמ"מ / הרמת רגליים בתלייה
10 קימות טורקיות חלקיות (להחליף יד כל סבב)
כל סבב יד אחת בלבד ל KB
להחליף ידיים בין סבב לסבב

תרגולת 2 WOD – צ'קאות
20 סנצ' עם מוט בלבד
וללא מדידת זמן

קימה טורקית מלאה

קימה טורקית חלקית