יום: 24 ביוני 2018

Training

24.05.18 יום א'

חימום: פעמיים
דקה סמיכה קדמית
30 הפיכות שק כוח
30 חתירה

יסוד
פאור קלין

כוח
POWER CLEAN 5-5-5-3-3
10 ABMAT + WB בין לבין

תרגולת 1 WOD – לדידת זמן
שלוש פעמים:
20 כדור קיר
15 הנפות KB
10 סקווט קלין
5 רלמ"מ / ברכיים למרפקים
10 סקווט קדמי KB
15 הנפות KB
20 ק. חבל כפולות / 60 רגיל

תרגולת 2 WOD – טבטה
סנצ' KB (יד אחת)
פולקום