יום: 26 ביוני 2018

Training

26.06.18 יום ג'

חימום: פעמיים
10 סקווט עילי KB יד אחד (בכל יד)
20 ABMAT
200 מ' ריצה

יסוד
DUMBELL WALKING OVERHEAD LUNGE

כוח
DEADLIFT 5-5-5-3-3
5 מתח סטריקט / גומי בין לבין

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
10 ד
15 הנפות KB
10 לנג'ים עם KB באוברהד
5 כדור קיר

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
פעמיים
400 מ' ריצה
10 ט'רסטרים BB
11 מתח / בקפיצה
12 סומו דדליפט הייפול BB