יום: 2 ביולי 2018

ANNIEFRAN

02.07.18 יום ב'

חימום: פעמיים
דקה סמיכה קדמית
20 הנפות KB
20 משיכות טבעת

יסוד
ט'רסטר THRUSTER

כוח
DEADLIFT 5-5-3-3
5 שניות ע. ידיים בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
FRAN
9-15-21
ט'רסטרים
מתח
RX: TH@43KG
כל השאר לפי הסקייל המתאים שלו

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
ANNIE חלקי
10-20-30-40
ABMAT
קפיצות חבל / כפולות