יום: 3 ביולי 2018

Training

03.07.18 יום ג'

חימום: פעמיים
20 ABMAT +WB
20 הנפות KB
10 שכיבות סמיכה T

יסוד
סנצ' דמבל / קטלבל

כוח
BACKSQUAT 5-5-3-3
BENCHPRESS 5-5-3-3

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
12 ד'
5 סנצ' DB ימין
5 סנצ' DB שמאל
4 מתח / 10 משיכות טבעת
20 כדור קיר
30 קפיצות חבל / 10 כפולות

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
פעם אחת
30 ABMAT
20 רגליים למוט מתח / הגבהות רגליים
10 פולקום