יום: 9 ביולי 2018

Training

09.07.18 יום ב'

חימום: פעמיים
20 הנפות KB
חצי דקה קפיצות חבל / כפולות
5 פולקום
10 משיכות טבעת

יסוד
גובלט סקווט
ריצה FOREFOOT RUNNING

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
100 מ' ריצה (הקפה של החנייה)
12 משיכות טבעת
100 מ' ריצה (הקפה של החנייה)
15 גובלט סקווט
100 מ' ריצה (הקפה של החנייה)
12 כדור קיר
100 מ' ריצה (הקפה של החנייה)
15 הנפות KB

תרגולת 2 WOD – טבטה
שניים נפרדות
ABMAT
שכיבות סמיכה / ברכיים