יום: 15 ביולי 2018

Training

15.07.18 יום א'

חימום: פעמיים
ריצה 400
10 פולקום
20 הנפות KB

יסוד
פולקום מעל קופסה

כוח
BACKSQUAT 5-5-5-3
PRESS 3-3-3-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש חזרות
3 רלמ"מ
7 סקווט קדמי 2XKB
10 פולקום מעל קופסה
14 הנפות KB
18 כדור קיר

תרגולת 2 WOD – טבטה סטטית
סמיכה צידית
סמיכה קדמית
סמיכה צידית צד שני
ישיבת V סטטית