יום: 16 ביולי 2018

Training

16.07.18 יום ב'

חימום: פעמיים
400 מ' ריצה
10 קפיצות קופסה
20 ABMAT

יסוד
לנג'ים 2XKB
סקווט קדמי KBX2

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
5 סקווט קדמי KBX2
6 לנג'ים 2XKB
15 סומו דדליפט הייפול KB
18 כדור קיר

תרגולת 2 WOD – למירב חזרות
7 דקות
3 פולקום
6 ישיבות V
9 הנפות KB

תרגולת 3 WOD – סאלי
הרמות רגליים
סמיכה קדמית למצב 2