יום: 20 ביולי 2018

Training

20.07.18 יום ו'

חימום: פעמיים
10 רלמ"מ (TOES TO BAR) / הרמות רגליים
20 פטיש על צמיג (סה"כ)
30 הנפות KB

כוח
FRONTSQUAT 5-5-5-3
סיבוב אחד בחנייה של הליכת חוואי
עם שני KB בין לבין

יסוד
פוש פרס 2XKB
OVERHEAD SQUAT

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
ארבע חזרות
10 פוש פרס 2XKB
15 קלין
25 ABMAT
10 סקווט עילי / אחורי

תרגולת 2 WOD – צ'ק אוט
טבטה
שכיבות סמיכה
סמיכה צידית