יום: 29 ביולי 2018

Training

29.07.18 יום א'

חימום
20 סומו דדליפט הייפול KB
20 קפיצות כפולות / 40 רגילות
20 הנפות KB

כוח
כל דקה על הדקה למשך 8 ד'
דקה אחת
5 דדליפט 70% RM3
דקה שנייה
5 רלמ"מ / הרמות רגליים בשכיבה

יסוד
DEADLIFT

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש חזרות
10 סקווט קדמי
15 קפיצות קופסה
20 הנפות KB
25 כדור קיר

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
30 קלין וג'רק למדידת זמן
חצי מהמשקל ששימש לפרונטסקווט