יום: 6 באוגוסט 2018

Training

06.08.18 יום ב'

חימום: פעמיים
10 סומו דדליפט KB
20 הנפות KB
30 ABMAT

יסוד
דיפים אחוריים

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
פעמיים
8 לנג'ים
8 משיכות טבעת / מתח
16 קפיצות קופסה
24 ק. חבל / כפולות
8 דיפים אחוריים / קופסאות
8 הרמת רגליים / T2B
16 הנפות KB
24 ABMAT
8 גובלט סקווט
8 בקסקווט שק כוח
16 כדור קיר
24 סומו דדליפט KB

תרגולת 2 WOD – טבטה
מתחלף
-סמיכה קדמית
-סמיכה צידית