יום: 12 באוגוסט 2018

Training

12.08.18 יום א'

חימום: פעמיים
10 פטיש בכל יד
20 כדור קיר
30 ABMAT

יסוד
פולקום KB / "מנמייקר"

כוח
PUSHPRES 5-5-3
BACKSQUAT 5-5-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
3-6-9-12
מנמייקר KB
רלמ"מ
הנפות KB
1/3 מתח