יום: 15 באוגוסט 2018

Training

15.08.18 יום ד'

חימום: פעמיים
10 פטיש בכל יד
15 סומו דדליפט הייפול KB
20 הנפות KB

יסוד
סומו דדליפט הייפול

כוח
DEADLIFT 5-5-5-3-3
סמיכה קדמית במצב 2 על מוט עם פלטות למשך 20 שניות בין לבין

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
שבע ד'
10 קפיצות קופסה
6 פיסטולים בהחלפת רגל (על קופסה)
10 ABMAT או רלמ"מ

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
שבע ד'
10 סומו דדליפט הייפול עם BARBELL
6 פולקום מעל מוט
10 סקווטים