יום: 20 באוגוסט 2018

Training

20.08.18 יום ב'

חימום: וסטרלינג
פעמיים:
ריצת 200
10 נדנודי קשת
10 ש.סמיכה /ברכיים
10 לנג'ים צידיים / קוזאק
10 קפיצות קופסה

יסוד
דיפים אחוריים

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
20 הנפות
15 כדור קיר
10 דיפים אחוריים
5 גובלט סקווט כבד

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
10 ד'
3 פולקום
10 משיכות טבעת / אופקי
ABMAT 15

תרגולת 3 WOD – צ'קאוט
טבטה
FLUTTER KICKS
סמיכה צידית