יום: 23 באוגוסט 2018

Training

24.08.18 יום ו'

חימום:
15 קלין וג'רק בכל יד עם KB
30 קפיצות חבל
5 פולקום

יסוד
הנג קלין HANG CLEAN

כוח
BACKSQUAT 5-5-3-3
15 שניות ע. ידיים על קיר בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
6-16-26
לנג'ים עם KB (סה"כ)
ABMAT+WB
דדליפט במוט של הקלין או KB
הנג קלין @50% RM3
סקווטים AIRSQUAT

תרגולת 2 WOD – טבטה
כדור קיר
הנפות KB