יום: 26 באוגוסט 2018

Training

26.08.18 יום א'

חימום: פעמיים
40 ק. חבל
ABMAT 30
ברגנר / סקווט עילי והייפול עם מקל

יסוד
סנצ'

כוח
OVERHEAD SQUAT  5-3-3
SNATCH PULL  3-3-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
30 סנצ'

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
200 מ' ריצה עם שק כוח
25 כדור קיר
5 מתח / 10 משיכות טבעת
25 הנפות KB
5 פולקום שק כוח