יום: 27 באוגוסט 2018

Training

27.08.18 יום ב'

חימום: פעמיים
30 סקווטים (AIRSQUAT)
20 הנפות KB
20 אופניים (BICYCLE)

יסוד
ABMAT + PLATE
כפיפות בטן על ABMAT עם פלטה

תרגולת 1 WOD – לפי המנגינה
רוקסאן – פולקום
SALLY – סקווט

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
15 דקות
5 מתח / 10 משיכות טבעת
10 שכיבות ברכיים / סמיכה
15 הנפות KB
ABMAT + PLATE 20
30 שניות סמיכה קדמית

* כפיפות בטן אפשר עם פלטה לפי בחירה

תרגולת 3 WOD – טבטה
עליות קופסה
(STEP UPS)