יום: 3 בספטמבר 2018

Training

03.09.18 יום ב'

חימום: פעמיים
60 קפיצות חבל
20 סומו דדליפט הייפול KB
10 שכיבות סמיכה
10 כדור קיר

יסוד
ט'רסטר צינור
דדליפט KB

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
פעמיים:
15 משיכות טבעת
30 דדליפט KB
4 פולקום מעל קופסה
15 משיכות טבעת
25 ט'רסטרים
ABMAT + PLATE/WB 30
15 משיכות טבעת בישיבה

תרגולת 2 WOD – סאלי
סקווט אחורי צינור
סקווט קדמי צינור

תרגולת 3 WOD – טבטה
סטטית