יום: 9 בספטמבר 2018

Training

09.09.18 יום א' ערה"ש

חימום: פעמיים
40 סקווטים
10 GHD
2 טיפוסי חבב

כוח
DEADLIFT 5-5-5

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
10-20-30
STEP UPS WITH KB
שכיבות סמיכה / ברכיים
ABMAT + WB
KB SWINGS
1/2 כדור קיר
1/5 פולקום
400 מ' ריצה בסוף כל סבב

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
7 דקות
12 הנפות KB רוסיות
9 גובלט סקווט
6 שכיבות סמיכה