יום: 4 באוקטובר 2018

BARBARAKELLY

05.10.18 יום ו'

חימום: פעם אחת
30 קפיצות חבל
30 הנפות KB

יסוד
DEADLIFT

כוח
DEADLIFT 5-5-5
BACKSQUAT 5-5-3-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
BARBARA בשינוי
שלוש פעמים
10 מתח / עליון / בקפיצה
15 שכיבות סמיכה / ברכיים
ABMAT 20
25 סקווט

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
KELLY בשינוי
שלוש פעמים
400 מ' ריצה
30 קפיצות קופסה
30 כדור קיר

Training

01.10.18 יום ב'

חימום: פעמיים
30 ק. חבל
20 הנפות KB רוסיות
חצי דקה סמיכה קדמית

יסוד
MED BALL CLEAN

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
ארבע פעמים
5 קלין כדור כוח
10 שכיבות ברכיים / 5 סמיכה
15 משיכות טבעת / 5 מתח
20 עליות קופסה / 10 קפיצות
30 הנפות KB רוסיות

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
12 דקות
10 גובלט סקווט
12 הנפות KB
ABMAT 14

FRAN

30.09.18 יום א'

חימום: פעמיים
10 קפיצות כפולות/ 40 רגיל
10 שכיבות סמיכה יוגה
20 כדור קיר

יסוד
מתח קיפינג – חזרה

כוח
THRUSTER 5-3-3
חצי דקה סקווט עמוק בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
FRAN
9-15-21
ט'רסטרים
מתח/ בקפיצה/ טבעות אופקי

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
10 ד'
10 סומו דדליפט הייפול KB
10 דיפים / אחוריים
10 ABMAT

Training

28.09.18 יום ו'

חימום: פעמיים
15 עמידת ידיים בטיפוס על קיר
20 משיכות טבעת / אופקיות
15 פולקום

יסוד
לנג'ים עיליים עם פלטה

כוח
כל דקה על הדקה 8 ד'
5 דדליפט
5 גילגולי מוט לסמיכה קדמית PLANK

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
ארבע פעמים:
200 מ' ריצה כל פעם
5-10-15-20
לנג'ים עיליים עם פלטה OVERHEAD LUNGE
כדור קיר
ABMAT
סקווט קדמי 2XKB

תרגולת 2 WOD –טבטה
שכיבות סמיכה
מתח / משיכות טבעת