יום: 8 באוקטובר 2018

Training

08.10.18 יום ב'

חימום: פעמיים
40 סומו דדליפט הייפול
20 כדור קיר
10 שכיבות סמיכה

יסוד
ט'רסטר 2XKB
פרונטסקווט 2XKB

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
פעמיים
10 ט'רסטר 2XKB
20 קפיצות קופסה / 30 עליות
25 דדליפט KB
ריצת 400 מ' / 200 קפיצות חבל
25 דדליפט KB
20 קפיצות קופסה / 30 עליות
10 פרונטסקווט 2XKB

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
7 דקות
8-6-4-2-… עד גמר הזמן של
פולקום
לנג'ים
משיכות טבעת/ מתח

Training

07.10.18 יום א'


חימום:
30 הנפות KB
10 שכיבות סמיכה
30 קפיצות חבל

כוח
BENCHPRESS 5-5-3

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
שלוש פעמים
דקה פושפרס
דקה בקסקווט
דקה הנג קלין
דקה פולקום
דקה מנוחה

תרגולת 2 WOD – טבטה
סמיכה קדמית
סמיכה צידית