יום: 14 באוקטובר 2018

Training

14.10.18 יום א'

חימום: פעמיים
10 קפיצות קופסה
20 ABMAT
80 ק. חבל / ריצת 200 מ'

יסוד
סקווט קלין

כוח
כל דקה על הדקה 8 דקות
5 סקווט קלין
20 סקווטים

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
5 חזרות
20 הנפות KB
5 מתח/ 15 משיכות טבעת
20 כדור קיר
5 פולקום
20 ABMAT + WB
5 שכיבות סמיכה

Training

12.10.18 יום ו'


חימום: פעמיים
10 כדור קיר
20 קפיצות קופסה
ABMAT 30

כוח
PRESS 3-3-3-3
FRONTSQUAT 5-5-3
20 שניות סמיכה קדמית בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
ארבע פעמים
10 דדליפט BB/KB
20 הנפות KB
30 סומו דדליפט הייפול KB
40 קפיצות חבל כפולות/ 80 רגיל

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
ארבע חזרות
20 לנג'ים /עיליים עם פלטה
5 פולקום