יום: 17 באוקטובר 2018

LINDANANCY

17.10.18 יום ד'

חימום: פעם אחת
50 הנפות KB
50 כדור כוח

יסוד
סקווט עילי OVERHEAD SQUAT

כוח
סטריק מתח + KB
5-5-3
להתחיל במשקל נמוך ולנסות להוסיף
מי שמשתמש בגומי שינסה עם גומי פחות עבה

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
LINDA
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
דדליפט
שכיבות סמיכה
קלין

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
NANCY
שלוש פעמים
ריצת 200
15 סקווט עילי / אחורי