יום: 24 באוקטובר 2018

Training

24.10.18 יום ד'

חימום: פעמיים
40 קפיצות חבל / פלטה
2 הליכת חוואי
חצי דקה סמיכה קדמית

יסוד
ג'רק KB יד אחת

כוח
FRONTSQUAT 5-5-3-3
DEADLIFT 5-3-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
בחזרות של
4-8-12-16
הנפות KB
ABMAT
כדור קיר
שכיבות סמיכה
1/2 מתח
עליות קופסה + KB
ג'רק KB יד ימין
ג'רק KB יד שמאל

תרגולת 2 WOD – טבטה אחת לחילופין
1. סקווטים
2. אופניים