יום: 29 באוקטובר 2018

Training

29.10.18

חימום: פעמיים
20 גובלט סקווט
20 לנג'ים
חצי דקה סמיכה צידית כל צד

יסוד
קלין וג'רק KB

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
20 כדור קיר
16 ברכיים למרפקים
30 ABMAT
16 קלין וג'רק (8 בכל יד) KB
20 הנפות KB

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
7 ד'
15 סקווט
10 משיכות טבעת / אופקיות
5 שכיבות סמיכה