יום: 4 בנובמבר 2018

SPARTANS

04.11.18 יום א'

חימום: פעם אחת
30 סקווטים
ABMAT 20
10 הנפות KB כבד
חימום ברגנר

יסוד
סקווט עילי OVERHEAD SQUAT
מגבי רצפה

כוח
כל דקה על הדקה ל 8 דקות
1. 5 סקווט עילי/ אחורי
2. 6 פולקום מעל מוט

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
"הספרטנים"
ארבע חזרות
5 מתח / 15 משיכות טבעת
10 דדליפט (משקל קל)
10 שכיבות סמיכה / 20 ברכיים
10 קפיצות קופסה / 20 עליות
10 מגבי רצפה
10 קלין ופרס KB (5 בכל יד)

תרגולת 2 WOD – טבטה
סטטית על כדור