יום: 5 בנובמבר 2018

Training

05.11.18 יום ב'

חימום: פעמיים
30 קפיצות חבל כפולות / 60 רגילות
15 כדור קיר
10 שכיבות סמיכה יוגה
חצי דקה סמיכה צידית כל צד

יסוד
קלין ופרס KB
דיפים אחוריים

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
6 לנג'ים בכל רגל
10 משיכות טבעת
16 עליות קופסה + KB
30 קפיצות חבל / כוכב
6 דיפים אחוריים
10 הרמות רגליים בשכיבה
16 הנפות KB
ABMAT 30
10 קלין ופרס KB בכל יד
20 סקווט

תרגולת 2 WOD – טבטה
סטטית על כדור