יום: 12 בנובמבר 2018

Training

12.11.18 יום ב'

חימום: פעמיים
15 משיכות טבעת אופקיות
15 נדנודי קשת
15 נדנודי חלול
15 עליות רוסיות עם KB

יסוד
ט'רסטר שק כוח

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
חמש חזרות
ABMAT 20
10 ט'רסטר שק כוח / כדור כוח
10 קפיצות צידיות
30 הנפות KB רוסיות
50 קפיצות חבל / ריצת הקפה
חצי דקה מנוחה

תרגולת 2 WOD – סאלי
HIP RAISES
SIDE PLANK CRUNCH