יום: 18 בנובמבר 2018

CINDYMARY

18.11.18 יום א'

חימום: פעמיים
30 הנפות KB
ABMAT 20
10 פטיש

יסוד
פיסטולים
CLEAN & JERK KB

כוח
FRONTSQUAT 5-5-3-3
בין לבין לבצע 3 קלין וג'רק KBX2

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
CINDY
10 דקות
5 מתח / 10 משיכות טבעת
10 שכיבות סמיכה / 15 ברכיים
15 סקווטים

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
MARY
10 דקות
5 דחיקות חלקיות בעמידת ידיים (על ערמת ABMAT)
או 5 פושרס 2XKB
10 פיסטולים על צמיג / על קופסה
15 מתח / 25 משיכות טבעת