יום: 21 בנובמבר 2018

Training

21.11.18 יום ד'

חימום: פעמיים
הליכת זיקית / עם פלטה על הגב
30 סקווטים
10 משיכות טבעת / אופקיות

כוח
DEADLIFT 5-5-5
WEIGHTED PULL UP 5-5-5

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
12 ד'
5 מתח
5 דיפים /אחוריים
4 פאור סנצ'
4 סקווט עילי

מי שיכול אז שיהפוך את הסנצ' והסקווט
לסקווט סנצ'

תרגולת 2 WOD – כל דקה על הדקה
6 דקות
קומפלקס דוב