יום: 26 בנובמבר 2018

Training

26.11.18 יום ב'

חימום: פעמיים
20 טפיחות כתפיים
20 גובלט סקווט
20 הנפות KB

יסוד
AMRAP

תרגולת 1 WOD – למירב חזרות
6 ד'
10 קפיצות קופסה
10 כדור קיר

תרגולת 2 WOD – למירב חזרות
4 ד'
10 סומו דדליפט הייפול KB
10 משיכות טבעת

תרגולת 3 WOD – למירב חזרות
6 ד'
ABMAT 10
10 הנפות KB

תרגולת 4 WOD – למירב חזרות
4 ד'
10 גובלט סקווט
5 פולקום

תרגולת 5 WOD – טבטה
ישיבה סטטית
סמיכה צידית
סמיכה קדמית
סמיכה צידית