יום: 27 בנובמבר 2018

Training

27.11.18 יום ג'

חימום: פעמיים
80 קפיצות חבל / 60 קפיצות כוכב
20 גובלט סקווט
10 HIP EXTENSION (GHD)

יסוד
הליכת חוואי FARMER'S CARRY

כוח
BENCHPRESS 5-5-3
BACKSQUAT 5-5-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
5 מתח / 10 גומי / 20 משיכות טבעת
3 הקפות הליכת חוואי
30 ABMAT + WB
3 הקפות הליכת חוואי
10 פולקום קפיצת קופסה / עליית קופסה
3 הקפות הליכת חוואי

תרגולת 2 WOD – צ'קאוט
שלוש פעמים
5 קלין וג'רק KB ביד אחת לשני הידיים
לשנות משקל כל סבב
ללא מדידת זמן