יום: 3 בדצמבר 2018

Training

03.12.18 יום ב'


חימום: פעמיים
10 פושפרס KBX2
20 הנפות KB
25 גובלט סקווט

יסוד
ישיבות V

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
פעמיים
80 קפיצות חבל / 60 קפיצות כוכב
30 הנפות KB רוסיות
20 כדור קיר
15 ישיבות V
10 פולקום שק כוח
15 ישיבות V
20 כדור קיר
30 הנפות KB רוסיות
50 סקווטים

תרגולת 2 WOD – טבטה
טיפוס הרים
אופניים

Training

02.12.18 יום א'

חימום: פעמיים
20 טפיחות כתפיים
20 גובלט סקווט
20 הנפות KB

יסוד
מתח עם משקל

כוח
BACKSQUAT 5-5-3-3
3 מתח /עם משקל בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
דדליפט
משיכות טבעת אופקיות / רגילות
סקווט קדמי 2XKB
ABMAT + WB
פולקום

תרגולת 2 WOD – צ'קאוט
דקה סמיכה קדמית
חצי דקה סמיכה צידית על כדור
כל צד