יום: 9 בדצמבר 2018

Training

09.12.18 יום א' נר שמיני

חימום: פעמיים
ריצת הקפה / 100 קפיצות חבל
20 סקווטים
10 משיכות טבעת

יסוד
הנג פאור קלין

כוח
CLEAN 5-5-3
BENCHPRESS 5-5-3

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
12 ד'
20 כדור קיר
15 קפיצות קופסה
2 הליכות חוואי

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
20 הנג פאור קלין
10 טפיחות כתפיים בע. ידיים / 20 במצב 2