יום: 18 בדצמבר 2018

Training

18.12.18 יום ג'

חימום: פעמיים
20 סקווט
ABMAT 20
10 מתח / 20 משיכות טבעת אופקיות
2 טיפוס חבל

יסוד
JERK

כוח
BACKSQUAT 5-5-3
JERK 3-3-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
5 קלין וג'רק
20 קפיצות כפולות/ 40 רגילות
5 רלמ"מ
20 קפיצות כפולות/ 40 רגילות
15 כדור קיר
20 קפיצות כפולות/ 40 רגילות
20 הנפות KB
20 קפיצות כפולות/ 40 רגילות
20 לנג'ים עם KB
20 קפיצות כפולות/ 40 רגילות