יום: 24 בדצמבר 2018

Training

24.12.18 יום ב'

חימום: פעמיים
10 קפיצות/עליות קופסה
15 גובלט סקווט
חצי דקה סמיכה צידית בכל צד

יסוד
KNEES TO CHEST / TO ELBOWS

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
5 חזרות
5 גובלט סקווט
10 שכיבות סמיכה / ברכיים
15 ABMAT

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
5 חזרות
20 קפיצות חבל
10 כדור קיר
5 הרמות ברכיים בתלייה / KNEES TO CHEST

תרגולת 3 WOD – למדידת זמן
4 חזרות
6 לנג'ים + KB
12 הנפות KB
18 סקווטים על כדור

תרגולת 4 WOD – למדידת זמן
3 חזרות
5 הרמות שק כוח / כדור קיר
10 קפיצות קופסה
15 ישיבות V