יום: 30 בדצמבר 2018

Training

30.12.18 יום א'

חימום: פעמיים
15 בקסקווט שק כוח
5 פולקום קפיצת קופסה
דקה סמיכה קדמית

יסוד
BARBELL ROLLOUT

כוח
DEADLIFT 3-3-3-3-3
בין כל סט צריך 3X BARBELL ROLLOUT

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
5 חזרות
5 דדליפט @20%RM3
5 קלין וג'רק
5 ט'רסטרים

תרגולת 2 WOD – צ'קאוט
טבטה אחת כשלחילופין:
כדור קיר
הנפות KB